Проект и визуализация на кухня – част от всекидневна с идея за обособяване на работно място.