Политика на поверителност - Стреха.бг
Стреха.бг

Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни:

Във връзка с общия регламент относно защитата на данните  (GDPR) Ви информираме, че Стреха.БГ ЕООД събира и обработва личните Ви данни, спазвайки всички законови норми на българското и европейското законодателство. Личните данни предоставени от Вас, както и автоматично генерираната информация при посещаването на сайта ни ще бъдат обработвани само за следните цели:

  • Обработка на запитвания и всички свързани с тях операции;
  • Обработка на поръчки и всички свързани с тях операции;
  • Изпращане на електронен бюлетин с промоционални оферти;
  • Изпращане на електронен бюлетин за нови услуги и други ползи;
  • Предоставяне на услуги и поддръжка;
  • Вътрешнофирмани статистически цели;
  • Оптимизиране на обслужването.

Стреха.БГ ЕООД съхранява данните Ви по времен на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативан уредба ни задължава да съхраняваме данните Ви във връзка с изпълнение на задължението ни по гаранционните условия.

При обработка на данните Ви ние се стремим да прилагаме високи стандарти за сигурност и ги предоставяме на свои партньори – доставчици и производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени Вашите права и интереси.

С цел осигуряване на контрол от Ваша страна относно данните Ви, Регламентът Ви предоставя редица права като – право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да се упражнят тези права, са уредени в чл.7, ал.3 и Глава III(членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, може да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

При изпращане на запитване от формата за контакт или оферта се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на личните данни:

Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от Стреха.БГ ЕООД във връзка с моя поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на Стреха.БГ ЕООД , които извършват доставка на стоки, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.