Татяна Любенова
Татяна Любенова

създателят на идеята за този сайт, чиято цел е да се опита да събере „под една стреха“ голяма част от дейностите и изделията, съпътстващи превръщането на жилищнотопространство в дом.

[ 3D & 2D Визуализация ]

Всички видове сгради и Проекти

Проектиране и 2D функционално разпределение е услуга, която включва:
посещаване на обекта от екипа ни, заснемане и вземане на точни размери, с
всички конструктивни и архитектурни особености на помещенията, които сте
заявили и които ще бъдат обзавеждани и/или ремонтирани впоследствие.
Освен вземането на размери, още при първата ни среща ще обсъдим Вашите
идеите относно обзавеждането и разпределението на мебелите в
помещенията, ще Ви насочим кое е удачно и кое би било нефункционално или
неудобно за ползване. Ще обсъдим също и какви материали, механизми и
цветове на мебелите предпочитате.

Проектът и 2D функционално разпределение, който ще Ви изготвим, ще
съдържа схематично нанесени отделните видове мебели, като той ще бъде в
минимум два варианта. Чрез този проект ние ще Ви дадем отговор на това
какви са възможностите на помещението и доколко те съвпадат с Вашите
представи за него. Освен това ще определим ергономията на мебелите, които
са подходящи за различните видове помещения и зони, както и тяхното
взаимодействие в пространството. Този план е от особено значение, когато
искате да направите вътрешни промени в жилището – архитектурни,
конструктивни и функционални.
3D визуализацията е един от най-добрите начини за придобиване на
достатъчно реална представа относно реализацията на даден идеен проект на
жилище или част от него. 3D визуализацията е много полезна за всеки, който
обзавежда ново жилище или иска да направи ремонт и подобрения в старото.
Тя ще Ви улесни във възприемането на интериора и чрез нея Вие ще добиете
представа как би изглеждала идеята, приложена в дома Ви, преди самата
практическа реализация. Това ще Ви помогне за навременното извършване на
промени в разпределението на обзавеждането, промени в комбиниране на
цветове, промяна на настилки, както у на комбинацията от мазилки и бои. Ще
Ви помогне и в избора на правилните мебели, както и на други съществени
детайли от интериора.
За да бъде изготвена 3D визуализация, задължително условие е да има
одобрено 2D функционално разпределение на мебелите в помещенията.

85

3D Визуализация

Студиото предлага пълна гама
на 3D интериорно моделиране

85

ИЗМЕРВАНЕ НА СТАЯ

Разработване на несъвършен дизайн
на проекта

85

2D Планиране

Предлагаме 2D планиране
за страхотна визуализация